Projekty

Multimedialna szkoła - nowoczesna szkoła XXI wieku

L19/02/VII

Lokalizacja:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86

Wnioskodawca:

 Dariusz Jureczko

Koszt szacunkowy:

 230 000 zł

Opis zadania:

 

​Projekt ma na celu zmodernizowanie istniejącej już bazy multimedialnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Głównym celem jest wyposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt, zbudowanie pracowni językowej na miarę XXI wieku i biblioteki ze stanowiskami komputerowymi dla uczniów oraz połączenie siecią wewnętrzną wszystkich pomieszczeń szkoły i przedszkola. Biorąc pod uwagę, że najstarsza grupa przedszkolna przygotowuje się do pracy w szkole, planuje się umieszczenie tablicy interaktywnej w tej grupie oraz w 2 salach lekcyjnych, w których tablicy interaktywnej jeszcze nie ma.


W skład projektu wchodzi:
1) Remont sali komputerowej, sali językowej i biblioteki (cyklinowanie parkietu, malowanie, wyburzenie ścianki działowej w bibliotece)
2) Zakup i montaż pracowni terminalowej - 16-stanowiskowej (obecna została zakupiona z Funduszy Europejskich w 2007 r.)
3) Zakup i montaż pracowni językowej - 24-stanowiskowej
4) Zakup zestawów interaktywnych z projektorami (4 szt.)
5) Zakup 7 komputerów (wyposażenie biblioteki, przedszkola i 2 sal lekcyjnych)
6) Wyposażenie w regały, stoliki i biurka biblioteki szkolnej (obecne pochodzą z lat 90tych ubiegłego wieku)
7) Rozbudowa wewnętrznej sieci szybkiego Internetu

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 32 202 93 20, e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl