Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu sportowego - przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12

L15/05/VIII

Lokalizacja:

 ul. Wiosny Ludów 22

Wnioskodawca:

 Beata Książek

Koszt szacunkowy:

 350 000 zł

Opis zadania:

 

W ramach zadania zostanie wyremontowane boisko wielofunkcyjne oraz zostanie wymieniony istniejący, bardzo wyeksploatowany osprzęt sportowy.

Zakres głównych działań:
- wymiana zniszczonej nawierzchni poliuretanowej,
- wymiana bramek,
- remont piłkochwytów,
- remont ławek wokół boiska,
- montaż koszy na śmieci wokół boiska.
Uporządkowany zostanie teren wokół boiska.

Zadanie będzie dodatkowo dostępne dla mieszkańców w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku po zakończeniu zajęć dydaktycznych dla uczniów oraz w weekendy.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: beata.ksiazek295@gmail.com