Projekty

Miejski Monitoring dla Załęża

M/05/VIII

Lokalizacja:

 1. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Wiśniową
2. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Wyplera
3. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Bracką i ul. Bocheńskiego
4. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Janasa
5. skrzyżowanie ul. Gliwickiej z ul. Żelazną i ul. Pośpiecha

Wnioskodawca:

 Patrycja Siepielska

Koszt szacunkowy:

 475 000 zł

Opis zadania:

 

Zadanie o charakterze dwuletnim.

Zadanie polega na poprawie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Załęża poprzez montaż 5 kamer monitoringu miejskiego przyłączonych do systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) w najważniejszych punktach dzielnicy.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 e-mail: zielonezaleze@gmail.com