Projekty

Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu

L19/09/V

Lokalizacja:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Sobańskiego 86

Wnioskodawca:

 Aleksandra Grzyśka

Koszt szacunkowy:

 642 000 zł

Opis zadania:

 

Projekt ma na celu zagospodarowanie nieużywanej, do tej pory, części terenu szkolnego. Budowa boiska wielofunkcyjnego (od podstaw) – wykorzystanie na potrzeby dydaktyczne szkoły oraz środowiska lokalnego na pewno wzbudzi zainteresowanie lokalnej społeczności i pozwoli w przyszłości na aktywne spędzanie czasu rodziców z dziećmi a nawet samych dorosłych mieszkańców, ponieważ obiekty sportowe na terenie szkoły są ogólnodostępne.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 32 202 93 20, e-mail: sp32k_ce@poczta.onet.pl