Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach. Bezpieczna Przystań dla mieszkańców Katowic

M/26/2016

Lokalizacja:

 ul. Morawa 119 (Inwestycja będzie zlokalizowana w Szopienicach nad stawem Morawa, który stanowi kluczową rolę w funkcjonowaniu drużyny oraz UKS Junga)

Wnioskodawca:

 Anna Kopka

Koszt szacunkowy:

 1 886 725,00 zł

Opis zadania:

 

​Celem zadania jest budowa nowoczesnej i bezpiecznej stanicy harcerskiej dla 10 Drużyny Harcerskiej nad Stawem Morawa w Katowicach – Szopienicach. Pomóżmy harcerzom zmieniać Świat, dając młodym ludziom alternatywę i bezpieczną przystań. Nasza Stanica – nasz drugi dom. 10 Drużyna Harcerska – Szopienice – Kreatywna Strona Katowic.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 668 476 680, e-mail: oran23@poczta.onet.pl