Jednostki pomocnicze

Lista jednostek pomocniczych

Bogucice

Jednostka Pomocnicza nr 13

Kwota na zadania dzielnicowe:
% z puli środków na zadania lokalne:
6,67%
Liczba mieszkańców:
% z ogólnej liczby mieszkańców:
13858

Wykaz ulic:

Dzielnicowy Punkt Informacyjny:

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wajdy 21
Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Słowiańska 1
Filia nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Markiefki 44a

Rada Jednostki Pomocniczej:

Rada Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice
Adres: ul. Markiefki nr 44a, 40-213 Katowice - MDK Bogucice-Zawodzie filia Bogucice
BIP:
http://bip.katowice.eu/RadaMiasta/JednostkiPomocnicze/jednostka.aspx?idj=9

więcej