Ewaluacja VII edycji Budżetu Obywatelskiego

2020-09-21

20 września 2020 r. zakończyło się głosowanie na projekty mieszkańców zgłoszone do VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. W związku z tym, że procedura wyłaniania zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym powoli dobiega końca, rozpoczynamy etap ewaluacji tegorocznej edycji BO.


Od dzisiaj przez następne dwa tygodnie każdy mieszkaniec Katowic ma możliwość wyrażenia swojej opinii o tegorocznej procedurze katowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz zgłoszenia propozycji zmian do kolejnej. Opinie te mogą dotyczyć m.in. etapów i harmonogramu BO, zapisów regulaminu, systemu do głosowania, działań promocyjnych i informacyjnych, ale także wszelkich innych kwestii związanych z procedurą.

Wszystkie uwagi można przesyłać:

  • drogą mailową na adres: budzetobywatelski@katowice.eu
  • składać w formie papierowej w punkcie podawczym Urzędu Miasta Katowice, mieszczącym się przy Rynku 1, z dopiskiem "Budżet Obywatelski". 

Swoje uwagi zgłaszać można do dnia 5 października włącznie.

Zapraszamy do wypowiedzenia się o Budżecie Obywatelskim!